מבצעים של לוחות מחיקים לוחות מגנטיים ולוחות שעם של ביקליר

לוחות במבצע