לוח זכוכית מחיק שולחני עומד Bclear - 3.j

לוחות מחיקים שולחנים