DEB - לוח מחיק גדול, לוח מחיק ענק, לוח לחדר ישיבות לוח זכוכית ולוח מגנטי גדול של המותג ביקליר Bclear

לוחות מחיקים גדולים לחדר ישיבות, למשרד ולבית-ספר